Complete Book Detail

Description

Book Name:Tirakde Ahsaas
Published by:Parwaz Parkashan
Published On:2018
Author:By Rajinder Singh Dhadda
ISBN:9789383716319
Author Address: V. :Dhadde Bawa Mohar Singh P.O. Bulhowal, Distt.Hoshiarpur.
Mobile:+91 82849 1604
E-mail:parwazparkashan@gmail.com
price:160
Language:Punjabi

Related Books

Pratinihd Dalit Kahanian

Short Stories
Author: Ed.Bhagwant Rasulpuri
Language: Punjabi

Read More

Char Tat Da Putla

Short Stories
Author: Sarup Sialvi
Language: Punjabi

Read More

Kuvele Turya Pandhi

Short Stories
Author: Bhagwant Rasulpuri
Language: Punjabi

Read More

Thandi Rakh

Short Stories
Author: Rajinder Singh Dhadda
Language: Punjabi

Read More

Popular Authors

 • Niranjan Tasneem (Prof.)
 • Rajnish Bahadur Singh
 • Dr. karamjit Singh Nadala
 • Preet Netpur
 • Binder Basra
 • Bhagwant Rasulpuri
 • By Sarup Sialvi
 • Prof. Harbhajan Singh
 • Dr. Neelam Sharma
 • Dr. Sheoraj Singh Bechain
 • Balbir Madhopuri